เรื่องเว็บไซต์

การพัฒนา การทำเว็บไซต์

ธุรกิจออนไลน์เติมโตขึ้นเร็วมาก การทำเว็บไซต์ เป็นช่องทางการขาย หรือกระจาย ข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็วมาก และ ประหยัดงบประมาณฯ ได้มากกว่ามากๆ  และความรู้เกี่ยวกับ การทำเว็บไซต์ หรือคนที่มีความรู้เรื่องเว็บไซค์ มีมากขึ้น และมีเครื่องมือต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการทำ เว็บไซต์ มากขึ้นด้วย

ความเข้าใจเกี่ยวกับ Website

1. ชื่อเว็บไซต์  หรือ Domain Name คือ www.ชื่อเว็บ.com  ท่านสามารถเป็นเจ้าของ ซึ่งจะไม่ซ้ำกับคนอื่น เป็นการจดทะเบียนชื่อ และทำการประกาศความมีตัวตน บนเครือข่าย Internet (อินเตอร์เน็ต) ให้คนได้รู้จัก สามารถมีได้ชื่อเป็นชื่อเดียวนามสกุล (.com, .net, .org เป็นต้น ) ไม่ซ้ำใครในโลกเท่านั้น

2.โฮสติ้ง (Hosting) คือ การให้บริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ สามารถนำข้อมูลต่างๆของ เว็บไซต์ เก็บไว้ในเครื่องเซอฟเวอร์ ( Server  ) หรือ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้เว็บไซต์ สามารถออนไลน์ บน Internet ได้

3.โปรแกรม สคริปส์ Script  คือ Software หรือโปรแกรม ที่ถูกจัดทำและจัดเก็บลงใน Server หรือ Hostig ดังที่กล่าวไป ที่ใช้ในการจัดทำเว็บไซต์ การเลือกใช้ โปรแกรม สคริปส์ Script   นั้นก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ หรือโปรแกรมเมอร์ เอง แบ่งได้ 3 ประเภท

3.1 เว็บไซต์สำเร็จรูป คือ ระบบเว็บไซต์ที่มีแบบฟอร์ม สำเร็จรูป พร้อมใช้ ใส่ นำข้อมูลต่างๆ ที่ท่านต้องการ แสดงบนเว็บไซต์ใส่เข้าไปในระบบ และ Online ได้ทันที โดยที่เราไม่เขียน สคริปส์ หรือ Coding โค้ดเอง ส่วนใหญ่ ผู้ให้บริการจะมีหลายแพ็คเกจให้ลูกค้าได้เลือกใช้ และเสียค่าใช้จ่ายตามแพ็คเกจ ตามขนาดของพื้นที่ และจำนวนสิ้นค้า มีข้อจำกัดค่อนข้างมากไม่เหมาะกับ ธุรกิจขนาดกลางหรือใหญ่

3.2 ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป หรือ CMS (Content Management System) คือ ระบบที่เหมือนกับ “เว็บไซต์สำเร็จรูป” แต่จุดต่างมันก็มีอยู่นิดเดียวก็ คือ ในตัว “CMS” นั้นก็จะนำมาใช้งานได้จะต้อง Set up ระบบ ให้เป็นไปตามต้องการ  ถึงจะนำข้อมูลใส่ในระบบได้ ซึ่งต้องใช้ความรู้ ในการจัดทำ  ตัวอย่างของระบบ CMS ก็คือ  Joomla , Word press  ฯลฯ

ข้อดี : ของระบบนั้น ยืดหยุ่น กว่าเว็บไซต์สำเร็จรูป มากพอสมควร

ข้อเสีย : จะมีความยุ่งยากในช่วงแรกที่การ Set up ระบบ ถึงจะใช้งานได้ ผู้ Set up ก็ต้องมีความรู้ ในการใช้งานระบบ ประเภทธุรกิจที่เหมาะสม : ธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดกลาง

3.3 เว็บธุรกิจออกแบบเฉพาะ (Web Application ) คือ การออกแบบพัฒนาตัวระบบจัดการ เว็บไซต์ โดยใช้ความรู้ด้าน Programming ในการพัฒนาระบบ หรือเขียนโค้ดขึ้นมา ภาษาที่ใช้ในการ Programming ก็มีด้วยกันหลายภาษา เช่น HTML, XHTML, XML, JavaScript/Jscript, ASP.NET, PHP  ราคา : ราคาค่อนข้างจะสูง ประเภทธุรกิจที่เหมาะสม : ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดใหญ่

4.ผู้ดูแลระบบ (Admin) คือ ผู้ที่ดูแล จัดทำ ปรับปรุง เว็บไซต์  ซึ่งมักจะเป็น พนง. ของเจ้าของเว็บไซต์นั้น หรือ ผู้บริการรับดูแลเว็บไซต์ นั่นเอง เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 24 ชั่วโมง

5.การทำการตลาดผ่าน Search Engine หรือ SEM (Search Engine Marketing) คือ การทำเว็บเป็นที่รู้จัก ของคนทั่วไป ของลูกค้าเป้าหมาย โดยใช้ คำ หรือ Keyword ในการค้นหาจากผู้ให้บริการ Search Engine  เช่น Yahoo , Google , Bing เป็นต้น ฯลฯ การทำการตลาดนี้ ต้องอาศัยคนหรือผู้ให้บริการและมีประสบการณ์โดยตรง และมีค่าดำเนินการที่สูงแต่ ให้ผลคุ้มค่าอย่างมาก กับภาวะการแข่งขันในยุค ดิจิตตอล (Digital) หรือการตลาดออนไลน์ (E-Marketing)

ขั้นตอนการพัฒนา เว็บไซต์ (  Website Development )

คือ การวางแผนกรอบเวลา กระบวนการ การทำงาน โครงสร้างข้อมูล การกำหนดของข้อมูล  และ ออกแบบรูปแบบ เว็บไซต์หน้าต่างๆ เพื่อให้การทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ชัดเจน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์

1.กำหนดเนื้อหา และวัตถุประสงค์  คือ กำหนดความต้องการให้ชัดเจน  การนำเสนอไปในทิศทางไหน เพื่ออะไร นำเสนอรูปแบบ อะไร เช่นเสนอภาพลักษณ์บริษัทฯ  แสดงเน้นตัวสินค้า แสดงคุณสมบัติ หรืออื่นๆ ตามต้องการ  ซึงจะเป็นเงื่อนไข การกำหนดรูปแบบ โครงสร้าง ของเว็บไซต์

2.กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การทำเว็บไซต์ได้รับความนิยม การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าชมเว็บ  นับว่าสำคัญอย่างยิ่ง ยกตัวอย่าง การทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานราชการ  ทำเว็บไซต์ทางธุรกิจ  หรือสำหรับนักศึกษาในการค้นหาข้อมูล หรือทำเว็บไซต์สำหรับบุคคลทั่วไป  เป็นต้น

3.การเตรียมข้อมูลเว็บไซต์   คือ เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น  การจัดลำดับของข้อมูลที่ดีนั้น  ควรจะเริ่มต้นจากการ ให้มีข้อมูลประเภทอะไรบ้าง  อยู่ในเว็บไซต์ของเรา ที่จะใช้ในปัจจุบัน และวางแผนสำหรับอนาคต และ แบ่งหมวดหมู่ ให้เป็นระเบียบ เข้าใจง่าย เข้าถึงได้ง่าย

4. การออกแบบเว็บไซต์ และ การจัดทำเว็บไซต์ เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความชำนาญ ของผู้บริการทำเว็บไซต์ การนำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็นเว็บไซต์ หลักที่สำคัญ ในการออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ให้เป็นที่น่าสนใจ

5.การทดสอบ และแก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์   คือ การตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบการแสดงผล  ว่าเหมาะสมหรือไม่ พร้อมกับการปรับปรุงจนเป็นที่ต้องการ ตามวัตถุประสงค์ ข้างต้น

6.การเผยแพร่เว็บไซต์   คือ การเผยแพร่ online ให้คนทั่วไปได้รู้จัก  การประชาสัมพันธ์ การทำการตลาดออนไลน์ (E-Marketing) เพื่อให้คนทั่วไปรู้จักมากยิ่งขึ้น

7. การพัฒนาเว็บไซต์ การปรับปรุง (Update ) เนื้อหา  รูปภาพประกอบ  ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เนื่องจากผู้ชม มักจะใช้เวลาในการค้นหาและเปิดดูข้อมูล  อย่างรวดเร็วหากพบว่าเว็บไซต์ ที่ไม่มีการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ เลย ผู้เข้าชมเว็บก็จะลดลง  จนกลายเป็นเว็บร้าง หรือเป็นเว็บตาย คือไม่มีการปรับข้อมูลเป็นเวลานาน ๆ